Podstawę do obliczenia każdej konstrukcji jest znajomość sił na nią działających. Pierwszym krokiem jest więc obliczenie ciężaru własnego konstrukcji.Siła ta powstaję poprzez przyciąganie ziemskie elementów budowli.

Ciężar własny konstrukcji można podzielić w następujący sposób:

rys.1 podział elementów zaliczanych do ciężaru własnego konstrukcji

źródło: [ Anna Rawska-Skotniczy „OBCIĄŻENIA BUDYNKÓW O KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH WEDŁUG EUROKODÓW”]

Wartości ciężarów własnych materiałów budowlanych można odnaleźć w załączniku A normy PN-EN 1991-1-1

Poniżej znajduje się przykład obliczeniowy.

Ciężar dachu w przekroju A -A (okap)

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]
1Dachówka ceramiczna zakładkowa
0,7 kN/m^2
0,700
2Łaty sosnowe 3,8 cm x 5,8cm, rozstaw co 15 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,038m∙0,058m/0,15)
0,0808
3Kontrłaty sosnowe 2,4 cm x4,8 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,024m∙0,048m/0,9)
0,007
44 Folia paroprzepuszczalna
0,018 kN/m^2
0,018
5Krokwie sosnowe
8cm x 18cm co 90 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9)
0,088
SUMA:0,894

Ciężar dachu w przekroju B -B (pod jętka )

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]

1Dachówka ceramiczna zakładkowa
0,7 kN/m^2
0,7
2Łaty sosnowe 3,8 cm x 5,8cm, rozstaw co 15 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,038m∙0,058m/0,15)
0,0808
3Kontrłaty sosnowe 2,4 cm x4,8 cm
(5,5kN/m^3 ∙0,024m∙0,048m/0,9
0,00704
4Folia paroprzepuszczalna
0,018 kN/m^2
0,018
5Krokwie sosnowe
8cm x 18cm
(5,5kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9)
0,088
6Wełna mineralna gr. 18cm
(0,6kN/m^3 ∙0,18m∙(0,9m-0,08m)/0,9m)
0,0984
7Wełna mineralna gr. 12cm
0,6kN/m^3 ∙0,12m
0,072
8
Folia paroizolacyjna
0,018 kN/m^2
0,018
9Płyta GK-F na stelażu
12kN/m^3 ∙0,0125m
0,150
SUMA: 1,232

Ciężar dachu w przekroju C -C ( jętka )

Lp.MateriałWartość charakterystyczna
[kN/m2]

1Płyta MFP typu Pfleiderer
7,4kN/m^3 ∙0,025m
0,185
2Wełna mineralna gr. 18cm
(0,6kN/m^3 ∙0,18m∙(0,9m-0,08m)/0,9m)
0,081
3Wełna mineralna gr. 12cm
0,6kN/m^3 ∙0,12m
0,072
4Jętki sosnowe 8cm x 18cm
(5,5 kN/m^3 ∙0,18m∙0,08m/0,9m)
0,088
5Folia paroizolacyjna
0,018 kN/m^2
0,018
6Płyta GK-F na stelażu
12kN/m^3 ∙0,0125m
0,150
Suma: 0,594