By przejść do tematu obciążeń działających na konstrukcję warto zrobić małą powtórkę  z fizyki.

Ciężar jest siłą, czyli iloczynem masy i przyspieszenia. Podstawową jednostką masy jest kg a przyspieszenia m/s2. Jednostką siły jest N (Newton). Siła ma wartość 1 N, jeżeli nadaję ciału o masie 1kg przyspieszenie równe 1 m/s2.

Czytaj więcej →

W wielkim skrócie jest to nauka zajmująca się obliczaniem konstrukcji budowlanych.

Konstrukcją nazywamy element budowli lub całą budowlę, która przenosi obciążenia. Przykładami mogą być np.  dach,  budynek wielokondygnacyjny, most itd. Konstrukcja jest zespołem elementów połączonych ze sobą. Elementy takie mogą występować w postaci:

Czytaj więcej →