Wahadło angielskie – badania szorstkości nawierzchni

rsz_1adobestock_81941390_1

Szorstkość nawierzchni drogowej jest kluczowym parametrem decydującym o bezpieczeństwie ruchu odbywającego się na jej powierzchni. Przy czym konieczność badań nie odnosi się jedynie do arterii komunikacyjnych. W takim samym stopniu testom podlegają lotniska, utwardzone aleje w parkach, place zabaw itp. Jednak najpowszechniej stosowane są badania współczynnika tarcia właśnie w odniesieniu do dróg publicznych. Jak wygląda ich przebieg? Do czego służy wahadło angielskie?

SPIS TREŚCI

 • Badanie szorstkości nawierzchni SRT
 • Specjalistyczne badania współczynnika tarcia SRT – zastosowanie
 • Wahadło angielskie – zastosowanie w badaniach szorstkości nawierzchni

Badanie szorstkości nawierzchni SRT 

Specjalistyczne badania szorstkości nawierzchni są wymogiem obowiązkowym w przypadku odbioru nowych lub restaurowanych odcinków dróg publicznych mieszczących się w kategoriach: G, Gp, S oraz A.

Poszczególne kategorie w rozumieniu ustawy o drogach publicznych oznaczają:

 • Krajowa – A (autostrada);
 • Krajowa – S (droga ekspresowa);
 • Krajowa – GP (główna, ruchu przyspieszonego);
 • Wojewódzka – GP (główna, ruchu przyspieszonego), G (główna);
 • Powiatowa – GP (główna, ruchu przyspieszonego) kub G (główna);
 • Gminna – GP (główna, ruchu przyspieszonego) lub G (główna).

Kwestię tę reguluje Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej (Dz.U.1999.43.430 z późniejszymi zmianami), w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

Dzięki badaniom szorstkości nawierzchni i na podstawie danych diagnostycznych określających jej stan, możliwy jest odpowiedni dobór technologii remontu oraz skuteczna realizacja przyjętych założeń technologicznych i ekonomicznych.

Specjalistyczne badania współczynnika tarcia SRT – zastosowanie 

Badanie szorstkości nawierzchni pozwala na weryfikację uzyskanego współczynnika tarcia w porównaniu z wymaganiem zawartym w specyfikacji. Między innymi możliwe jest wyznaczenia odcinków niebezpiecznych tzw. wyślizganych, poprzez określenie współczynnika tarcia występującego pomiędzy w pełni zablokowanym kołem wyposażonym w ogumienie a zwilżoną nawierzchnią drogi, przy prędkości przejazdu 50 km/h. Pomiar dotyczy niewielkiej powierzchni, która wynosi około 0,01 m².

Wyniki badań SRT – znaczenie:

 • Weryfikacja uzyskanego współczynnik tarcia w stosunku do zakładanego;
 • Planowanie zabiegów utrzymaniowych w kolejnych latach;
 • Możliwość przewidywania ryzyka powstania gołoledzi;
 • Badania podnoszą poziom bezpieczeństwa transportu.

Właściwości antypoślizgowe nawierzchni uzyskane poprzez nadanie jej wymaganej głębokości makrotekstury, ulegają w miarę eksploatacji pogorszeniu. Stąd konieczność okresowego powtarzania badania szorstkości nawierzchni i wytypowania ich do ewentualnych remontów.

Wahadło angielskie – zastosowanie w badaniach szorstkości nawierzchni 

Wahadło angielskie umożliwia uzyskanie natychmiastowego odczytu wyników badań, określających tarcie, zachodzące pomiędzy poślizgiem opony a mokrą nawierzchnią.

Zastosowanie urządzenia można rozszerzyć o badania właściwości antypoślizgowych posadzek, przejść dla pieszych, podłóg oraz nawierzchni sportowych. Jednak w głównej mierze wahadło angielskie wykorzystywane jest do badania szorstkości nawierzchni drogowych (asfaltu).

Pomiary następują na skutek symulacji wzajemnych reakcji występujących w warunkach rzeczywistych pomiędzy stykającymi się powierzchniami. Jest to możliwe dzięki wyposażeniu wahadła w gumowy ślizgacz, mierzący straty energii spowodowane tarciem elementu gumowego o suchą lub wilgotną powierzchnię oznakowania, na wcześniej określonej długości.

Podstawowe zastosowania wahadła angielskiego:

 1. Testowanie nowych materiałów nawierzchni drogowych;
 2. Testowanie przejść dla pieszych;
 3. Weryfikacja parametrów jezdnych w dochodzeniu w sprawie wypadków drogowych;
 4. Badania szorstkości kruszyw poddanych uprzednio obróbce w aparacie do polerowania kruszywa;
 5. Testowanie nawierzchni dróg w terenie, jak i w warunkach laboratoryjnych.

Wszechstronność urządzenia, objawiająca się możliwością testowania różnych rodzajów nawierzchni, szybkością uzyskania wyników oraz ograniczenie liczy obsługujących wahadło osób do jednej, a także relatywnie niska cena urządzenia powodują, iż znajduje ono zastosowanie w firmach realizujących inwestycje drogowe i budowlane, bez względu na ich wielkość.

Wahadło angielskie, jako przyrząd pomiarowy musi odznaczać się precyzją wykonania oraz najwyższą jakością materiałów służących do jego produkcji. Z tego powodu zakup wahadła angielskiego powinien odbyć się tylko przy współpracy z doświadczonym i renomowanym sprzedawcą. Dokładność, a nade wszystko wiarygodność wyników badań szorstkości nawierzchni wymagają zastosowania certyfikowanych urządzeń, pochodzących od najlepszych producentów na rynku.

Artykuł Sponsorowany

Zobacz nasze inne posty

Udostępnij Ten Post Swoim Znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pamiętaj, że możemy otrzymać prowizję, gdy klikniesz na nasze linki i dokonasz zakupu. Jednakże, nie ma to wpływu na nasze recenzje i porównania. Staramy się, aby wszystko było sprawiedliwe i wyważone, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Ciebie.