Jakie wymogi musi spełniać hala produkcyjna?

wymogi-hali-produkcyjnej (1)

Hale przemysłowe wykonywane ze stali coraz częściej wypierają tradycyjne budynki murowane. Za ich wyborem przemawia lekka, ale jednocześnie wytrzymała konstrukcja, modułowa budowa pozwalająca na szybkie dopasowanie magazynu do zmieniającej się skali biznesu, a także atrakcyjna cena. Czy budowa hali produkcyjnej jest skomplikowana i jakie wymagania musi spełniać taki budynek?

Jakie wymagania musi spełniać hala produkcyjna?

Każdy budynek powinien odpowiadać wymaganiom formalnym w zakresie ochrony przeciwpożarowej oraz dotyczącym izolacyjności cieplnej. Dotyczą one nie tylko zabudowań mieszkalnych, ale także magazynowo-przemysłowych. Zapewnia to możliwość bezpiecznego korzystania z infrastruktury oraz trwałość całej konstrukcji.

Hala przemysłowa a wymagania przeciwpożarowe

Parametry ochrony ogniowej, jakie muszą spełniać budynki, regulują dwa rozporządzenia – Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, oraz MSWiA w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów.

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury definiuje takie parametry jak:

  • odporność pożarowa budynku – określa się ją poprzez podanie klasy od A (najwyższa) do E (najniższa);
  • gęstość obciążenia ogniowego – maksymalne obciążenie ciepłem powstałym podczas spalania materiałów (wyrażona w megadżulach);
  • strefy pożarowe i ich powierzchnie – budynek albo jego części odseparowane od innych budynków lub ich części elementami wydzielenia przeciwpożarowego lub odpowiednio szerokimi pasami wolnego terenu.

Duże znaczenie ma również liczba kondygnacji. Im budynek jest wyższy, tym większe niebezpieczeństwo pożarowe potencjalnie stwarza.

Rozporządzenie MSWiA określa jakie zabezpieczenia oraz urządzenia przeciwpożarowe powinny być montowane w budynku. Należy bezwzględnie pamiętać o konsultacji planowanego montażu z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń pożarowych oraz regularnych przeglądach instalacji. Pozwala to na utrzymanie instalacji hali w stanie pełnej gotowości przez cały czas użytkowania.

Odrębne wymagania w zakresie przechowywania dotyczą hal, w których magazynuje się materiały niebezpieczne pożarowo.

Wymagania dotyczące izolacji cieplnej

Niezależnie od ochrony przeciwpożarowej każdy budynek musi spełniać określone normy dotyczące jakości stosowanej izolacji cieplnej. Ustawodawca regularnie zaostrza te wskazania, w miarę jak na rynku rozpowszechniają się coraz nowocześniejsze rozwiązania budowlane. Maksymalna przepuszczalność cieplna jest określona przez wskaźnik U wyrażony w jednostce W/m2K. Im U jest niższe, tym mniej energii cieplnej powinno uciekać przez przegrodę budowlaną.

Izolacyjność cieplna jest różna w zależności od elementu budynku, np. dla dachu wynosi U = 0,15 W/m2K, a dla okien – 0,9 W/m2K. Projektując halę magazynową, należy uwzględnić nie tylko minimalne wymagania legislacyjne, ale przede wszystkim rodzaj przechowywanych w niej materiałów oraz warunki, w jakich został posadowiony budynek (wilgotność powietrza, średnia temperatura). Kierując się radami specjalistów, można postawić halę produkcyjną, która zachowa swoje walory użytkowe przez wiele lat.

Należy pamiętać, że budowa infrastruktury przemysłowej to znacznie więcej niż tylko wypełnienie norm wynikających z rozporządzeń. To także rozplanowanie powierzchni, dokładne oznaczenie poszczególnych sektorów oraz ochrona elementów konstrukcyjnych przed ryzykiem pożaru. W zależności od przeznaczenia budynku oznaczenia i zabezpieczenia będą dobierane nieco inaczej.

Gdzie zamówić halę produkcyjną?

Wybierając firmę, która zajmie się rozbudową infrastruktury Twojego przedsiębiorstwa, rozważ zlecenie zadania firmie Borga. To blisko 50 lat doświadczenia w stawianiu budynków produkcyjnych i magazynowych. Dzięki korzystaniu z własnych zakładów produkcyjnych pracownicy Borga mogą zadbać o każdy detal konstrukcji i sprawują pełną kontrolę nad procesem wytwarzania poszczególnych komponentów.

Wieloletnia praktyka polskiego producenta to także duża swoboda w doborze rozwiązań do indywidualnych potrzeb inwestora. Znajomość najnowszych rozwiązań stwarza możliwość szybkiego postawienia hali, która spełni wszystkie wymagania formalne bez konieczności stosowania nadmiernie skomplikowanych rozwiązań technologicznych.

Sprawdź ofertę firmy Borga i patrz, jak powstaje Twoja hala produkcyjna.

Zobacz nasze inne posty

Udostępnij Ten Post Swoim Znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pamiętaj, że możemy otrzymać prowizję, gdy klikniesz na nasze linki i dokonasz zakupu. Jednakże, nie ma to wpływu na nasze recenzje i porównania. Staramy się, aby wszystko było sprawiedliwe i wyważone, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Ciebie.