Mikrotunelowanie czy przewierty horyzontalne?

rsz_1ab3c63b30b2276461bb821c2e3c58fd_1

Mikrotunelowanie czy przewierty horyzontalne?

Mikrotunelowanie oraz wiercenie horyzontalne to bezwykopowe technologie, które można wykorzystać np. do budowy rurociągów, na terenach wysoce zurbanizowanych. Dzięki zastosowaniu metod bezwykopowych można zapobiegać stratom, wynikającym z wypadków, uszkodzenia nieruchomości oraz blokowania dróg na czas robót ulicznych. Zobacz, na czym polega każda z tych metod i w jakich sytuacjach można je zastosować.

  • Technologia mikrotunelowania
  • Przewierty horyzontalne
  • Jakie są korzyści stosowania metod bezwykopowych?

Technologia mikrotunelowania

Mikrotunelowanie to wysoce zautomatyzowana i skomputeryzowana technologia budowy rurociągów podziemnych. Jest metodą bezwykopową, która ma zastosowanie w miastach, gdzie umożliwia budowę podziemnej sieci infrastrukturalnej, bez zakłócania ruchu ulicznego. Można w ten sposób wybudować np. sieć wodno-kanalizacyjną. Mikrotunelowanie polega na drążeniu tunelu, przy pomocy tarczy wiertniczej, przy jednoczesnym przecisku rur przewodowych. Sterowanie całym procesem możliwe jest za pomocą komputera, a dzięki nowoczesnej technologii jest to proces bardzo precyzyjny, umożliwiający budowę zgodnie z założonym projektem. Rury przeciskane są pneumatycznie, w ślad za umieszczoną na początku głowicą, której zadaniem jest wydrążenie tunelu.

Proces przeciskania rur mierzony jest za pomocą lasera, który gwarantuje największą dokładność wykonywanych prac. Wiązka promieni lasera umieszczona jest w tylnej części wykopu początkowego, odbierana jest przez elektroniczny odbiornik, zaopatrzony w tarczę celowniczą. Stąd niezbędna informacje o położeniu osi głowicy wiercącej, przesyłane są do stanowiska sterowniczego. Tam są one przetwarzane i protokołowane. Dzięki tej metodzie możliwa jest budowa rurociągu, którego trasa przebiegać będzie po łuku.

Głowica wiercąca, stosowana przy mikrotunelowaniu, zbudowana jest z obrotowej tarczy urabiającej oraz kruszarki. Powstały urobek transportowany jest za pomocą płuczki wiertniczej. Zwykle głowica jest trójczłonowa, a jej pierwszy człon może być odchylany o kilka stopni, dzięki czemu tor wiercenia może być z łatwością korygowany w trakcie pracy urządzenia. W miejscu łączenia pierwszego i drugiego członu rozmieszczone są siłowniki hydrauliczne. Dzięki ich wydłużaniu się i skracaniu możliwe jest sterowanie kierunkiem drążenia tunelu oraz wbudowywanie rurociągu. W drugim module znajduje się odbiornik wiązki laserowej, który umożliwia kontrolowanie kierunku budowy rurociągu.

Wewnątrz wbudowywanych rur możliwe jest wprowadzenie wielu przewodów, jak np. przewody zasilające, przewody transmisji danych, kable zasilające, przewody systemu smarowania, przewody hydrauliczne oraz inne.

Przewierty horyzontalne

Inną stosowaną technologią bezwykopową są wiercenia horyzontalne. Są to prace pozwalające na sprawną realizację budowy, bez potrzeby ingerencji w środowisko oraz przestrzeń miejską. Dzięki temu nie trzeba wstrzymywać ruchu, ani wyburzać danego odcinka drogi. Ten rodzaj przewiertów pozwala na wykonanie różnego rodzaju instalacji pod ciągami komunikacyjnymi za pomocą systemów sterujących. Zaletą użytego w tej technologii precyzyjnego systemu namierzania jest to, że w trakcie prac z powodzeniem można ominąć wszystkie przeszkody, które znajdują się pod powierzchnią ziemi.

Przewierty horyzontalne są bezwykopową technologią, która opiera się na wykonywaniu poziomych przewiertów sterowanych pod powierzchnią. Wykorzystywane są w niej nowoczesne systemy pomiarowe i sterujące, co sprawia, że przewierty nie wymagają wykonywania wykopów wzdłuż terenu, na którym budowana jest nowa sieć uzbrojenia terenu.

Jak przebiera wykonanie horyzontalnych przewiertów sterowanych? Na początku, zgodnie z zaplanowaną w projekcie trasą, wykonane jest wiercenie pilotażowe. Głowica używana do wiercenia wyposażona jest w sondę, a tor jej przemieszczania kontrolowany jest na bieżąco. W razie potrzeby dokonywane są zmiany kierunku lub głębokości wiercenia. Po działaniach pilotażowych nadchodzi czas na prace polegające na rozwierceniu otworu do pożądanych rozmiarów. Wykorzystywany jest do tego rozwierak. Jeśli jest taka potrzeba, wykonuje się kilka cykli. Końcowy etap to instalacja rurociągu, która odbywa się przez przeciągnięcie przez otwór rozwieraka wraz z zamontowaną rurą.

Jakie są korzyści stosowania metod bezwykopowych?

Technologie bezwykopowe to nieinwazyjne metody wykonywania prac budowlanych, które pozwalają wyeliminować problem ograniczenia ruchu podczas budowy nowych sieci uzbrojenia terenu. Wykorzystanie w inwestycji metod bezwykopowych  przynosi dużo korzyści, zarówno dla inwestora, jak i dla środowiska naturalnego. Wykonywane prace pozwalają na jak najmniejszą ingerencję w otoczenie.

Zastosowanie opisywanych metod pozwala skrócić czas realizacji inwestycji. Przeprowadzenie prac nie wymaga czasochłonnych przygotowań, a także zasypywania wykopów po zakończeniu ich. Dodatkowo nie wymagają one zamykania dużych odcinków dróg, co jest ich olbrzymią zaletą.

Artykuł Sponsorowany

Zobacz nasze inne posty

Udostępnij Ten Post Swoim Znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pamiętaj, że możemy otrzymać prowizję, gdy klikniesz na nasze linki i dokonasz zakupu. Jednakże, nie ma to wpływu na nasze recenzje i porównania. Staramy się, aby wszystko było sprawiedliwe i wyważone, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Ciebie.