Uprawnienia budowlane – porady oraz podstawowe informacje

uprawnienia budowlane (1)

Planujesz zmianę zawodu i potrzebujesz zdobyć uprawnienia budowlane? Otrzymasz je po zdanym egzaminie pisemnym i ustnym, który jest przeprowadzany przez okręgową komisję kwalifikacyjną Polskiej Izby Inżynierów Budowlanych. Egzamin jest zwieńczeniem wieloletniej nauki, a osoby, które go zdają, mogą znaleźć atrakcyjne zatrudnienie. Sprawdź, jak dobrze przygotować się do takiego egzaminu w 2024 roku. To ważne, aby uniknąć niepotrzebnego stresu.

Jak wygląda egzamin pisemny pozwalający zdobyć uprawnienia budowlane?

Osoby, które przygotowują się do zdobycia uprawnień budowlanych, aby je uzyskać, muszą przystąpić do egzaminu, który składa się w dwóch części. Pierwsza z nich jest pisemna. W przypadku tego etapu liczba pytań oraz czas potrzebny na ich rozwiązanie ustalane są indywidualnie – zależnie od specjalizacji (ich pula to od 45 do 90). Test składa się z zadań zamkniętych, gdzie konieczne jest wskazanie jednej z trzech dostępnych odpowiedzi. Korzystanie z pomocy innych osób, własnych opracowań czy urządzeń jest zabronione podczas trwania egzaminu. W przypadku ujawnienia takiej sytuacji egzamin zostaje przerwany i zakończony z wynikiem negatywnym.

Dopuszczenie kandydata do egzaminu, podczas którego zdobędzie uprawnienia budowlane, jest możliwe po spełnieniu przez niego kilku wymagań. To:

  • pozytywne przejście etapu kwalifikacyjnego, który potwierdza kwalifikacje, wykształcenie i odbyte praktyki,
  • wniesienie opłaty za postępowanie kwalifikacyjne (ważne, aby wpłaty dokonać przynajmniej 14 dni przed terminem egzaminu),
  • przedstawienie w dniu egzaminu bankowego potwierdzenia wniesionej opłaty.

Ustny egzamin – zdobądź uprawnienia budowlane bez zbędnego stresu

Egzamin ustny pozwalający zdobyć uprawnienia budowlane jest bardziej wymagający niż część pisemna. Kandydaci sprawdzani są nie tylko z zakresu wiedzy o przepisach budowlanych. Weryfikowana jest ich wiedza praktyczna dotycząca procesów budowlanych. Warunkiem przystąpienia do egzaminu ustnego jest natomiast pozytywne zdanie części pisemnej. Najczęściej odbywa się on kolejnego dnia lub kilka dni później. Kolejność przystępowania do egzaminu ustnego ustalana jest alfabetycznie w obrębie konkretnej specjalizacji.

W trakcie egzaminu ustnego kandydat odpowiada na pytania, które są losowane. Odpowiedzi punktowane są w skali od 0 do 5. Komisja egzaminacyjna składa się zazwyczaj z od trzech do pięciu osób. Zasiadają w niej eksperci z danej specjalizacji. Jest to także przynajmniej jedna osoba z wykształceniem prawniczym. Komisja wyznacza przewodniczącego oraz sekretarza, który dokumentuje przebieg egzaminu. Począwszy od 2019 roku, egzamin ustny jest nagrywany z wykorzystaniem sprzętu rejestrującego dźwięk. Kandydaci otrzymują od 5 do 10 pytań, w zależności od swojej profesji. Przystępujący do egzaminu mają 25 minut na przygotowanie się do odpowiedzi, a cała procedura trwa maksymalnie 60 minut.

Jak przygotować się do egzaminu i zdobyć uprawnienia budowlane w 2024 roku?

Przygotowując się do egzaminu pozwalającego zdobyć uprawnienia budowlane (zarówno pisemnego, jak i ustnego), należy korzystać z aktualnych aktów prawnych. Przepisy mogą zmieniać się co roku. Ich samodzielne opracowanie może być więc trudnym zadaniem. Dlatego dobrym rozwiązaniem jest w tym przypadku korzystanie z gotowych segregatorów, które zawierają akty w formie ujednoliconej. Oznacza to, że podane są one w formie zawierającej wszystkie dotychczasowe zmiany w danym akcie. Co więcej, podczas egzaminu ustnego możliwe jest korzystanie z własnych materiałów. Posługując się wspomnianym segregatorem, można znacznie szybciej i precyzyjniej przygotować się do udzielenia odpowiedzi.

Artykuł Sponsorowany

Zobacz nasze inne posty

Udostępnij Ten Post Swoim Znajomym

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Pamiętaj, że możemy otrzymać prowizję, gdy klikniesz na nasze linki i dokonasz zakupu. Jednakże, nie ma to wpływu na nasze recenzje i porównania. Staramy się, aby wszystko było sprawiedliwe i wyważone, aby pomóc Ci dokonać najlepszego wyboru dla Ciebie.